Hipersudoració

Hipersudoració

La hiperhidrosi o excés de sudoració és un problema que afecta igual els dos sexes i es pot donar a qualsevol edat. Pot produir un sentiment de vergonya i condicionar la vida social així com les relacions personals i laborals.

La sudoració excessiva pot afavorir l’aparició d’infeccions. En alguns casos la hiperhidrosi pot estar acompanyada per mala olor a causa dels bacteris relacionats amb la suor, rebent el nom de bromhidrosi.

Preguntes freqüents

El tractament de la hiperhidrosi amb toxina botulínica tipus A es fa mitjançant la infiltració d’aquesta substància amb agulles molt fines. La injecció de la toxina a les zones d’hipersudoració produeix un bloqueig de la transmissió sinàptica temporal mitjançant el bloqueig del neurotransmissor acetil-turó durant 6 mesos, temps durant el qual l’excés de sudoració estarà controlat. El procediment és poc dolorós, es tracta de petites punxades amb agulles molt finites i també es pot aplicar de manera opcional una anestèsia tòpica en crema. El tractament té una durada aproximada de 30 minuts.

El pacient es pot incorporar de manera immediata a les activitats de la vida diària.

Els beneficis comencen a ser perceptibles a partir del tercer dia del tractament i s’estabilitzen una setmana transcorreguda. En un 90% dels casos, el pacient sua en menor quantitat o fins i tot no sua. No hi ha sudoració compensatòria (és a dir, no se sua per altres zones). La durada de l’efecte és d’uns 6 mesos, tot i que pot variar en funció de factors com l’activitat muscular del pacient.

Parlem!

Deixa'ns saber les teves necessitats