fbpx
Reconstrucció de mama

Reconstrucció de mama

Quan una pacient s’enfronta a una cirurgia de càncer de mama, es pot fer la reconstrucció de la mama en el moment de realitzar la mastectomia (reconstrucció mamària immediata) o posposar-ho fins que finalitzi la quimioteràpia i/o radioteràpia (reconstrucció mamària diferida).

Actualment, advoquem sempre que és possible per la realització d’una reconstrucció mamària immediata, que consisteix a realitzar el primer temps de reconstrucció mamària al mateix acte quirúrgic que la mastectomia.

Preguntes freqüents

Hi ha múltiples opcions per fer la reconstrucció d’una mama, en funció de la cirurgia necessària per curar el tumor que la pacient pateix. En funció de si la cirurgia oncològica és conservadora (tumorectomia) o radical (mastectomia) individualitzarem la decisió reconstructiva.

El període de recuperació oscil·la entre els 15 i 30 dies depenent del tipus de tècnica emprada. Heu d’evitar agafar pes, i tenir precaució a l’hora d’elevar els braços per sobre de les espatlles, no fer moviments bruscos amb els braços i evitar els cops. La fisioteràpia té un paper important de postoperatori durant la pauta de recuperació, ja que pot escurçar aquests terminis.

El resultat ideal de tota cirurgia de reconstrucció mamària és un aspecte equilibrat (també conegut com a “simetria mamària”). En funció de la tècnica seleccionada, pot ser fins i tot necessari alguna intervenció de retoc per optimitzar-ne el resultat.

Parlem!

Deixa'ns saber les teves necessitats